Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ppe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ppe [2017/02/01 14:27]
Gejza Dohnal
ppe [2020/06/01 10:49] (aktuální)
Gejza Dohnal
Řádek 1: Řádek 1:
-**Přednášky pro fakultu textilní, léto 2014:**+**Přednášky pro fakultu textilní, léto 2020:**
  
-  - Úvod do tématu, analýza procesu  {{:planovani_experimentu:ppe_1.pdf|pdf}} +  - {{ ::ppe_00_uvod.pdf |Úvod do tématu}} 
-  - Statistické metody vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních výsledků {{:planovani_experimentu:ppe_2.pdf|pdf}} +  {{ ::ppe_01_semestralka.pdf |Semestální práce}} 
-  - Základní druhy experimentů, jednofaktorové experimenty  {{:planovani_experimentu:ppe_3.pdf|pdf}} +  - {{ ::ppe_02_zakladni_pojmy.pdf |Experient, základní pojmy}} 
-  - Vícefaktorové experimenty{{:planovani_experimentu:ppe_4.pdf|pdf}} +  - {{ ::ppe_03_0_vyhodnoceni_metody.pdf |Jednofaktorové experimenty, kategoriální odezva}} 
-  - Vícefaktoriální experimenty, podmínky modelu {{:planovani_experimentu:ppe_5.pdf|pdf}} +  {{ ::ppe_03_1_1f2u_spojita_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro 2 úrovně}} 
-  - Snížení počtu zkoušek, Dílčí faktoriální návrh {{:planovani_experimentu:ppe_6.pdf|pdf}} +  - {{ ::ppe_03_2_1fno_spojita_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro více úrovní}}  
-  - Taguchiho ortogonální návrhy {{:planovani_experimentu:ppe_7.pdf|pdf}} +  - {{ ::ppe_03_vyhodnoceni_kategorialni_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro kategoriální odezvu}} 
-  - Opakovánírezerva {{:planovani_experimentu:ppe_otazky.pdf|okruhy otazek}}+  - {{ ::ppe_04_nf2u.pdf |Vícefaktorové experimenty, úplné pro 2 úrovně faktorů}} 
 +  - {{ ::ppe_04_nfmu.pdf |Vícefaktorové experimenty, více než 2 úrovně faktorů}}  
 +  - {{ ::ppe_05_n-k.pdf |Dílčí vícefaktorové experimenty}} 
 +  - {{ ::ppe_06_screening.pdf |Screeningové experimentyPlackett-Burman, Taguci}} 
 +  - {{ ::ppe_09_otazky.pdf |Otázky}}
  
-**Cvičení z předmětu PPE, FT TUL 2014:**+**Cvičení z předmětu PPE, FT TUL 2020:**
  
-  * Pokyny pro vypracování semestrální práce  {{:planovani_experimentu:doe_1c.pdf|pdf}}+  * Pokyny pro vypracování semestrální práce  {{ ::ppe_01_semestralka.pdf |pdf}}
  
  
 **Některé užitečné odkazy s doplňující literaturou:** **Některé užitečné odkazy s doplňující literaturou:**
  
-  * NIST Engineering [[http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section4/pri4.htm|Statistics Handbook]]. Velmi užitečné stránky v angličtině (nejen) o DOE. 
   * Úvod do DOE ([[https://www.moresteam.com/toolbox/design-of-experiments.cfm|morestream.com]]). Velmi stručný úvod v angličtině s dalšími odkazy.   * Úvod do DOE ([[https://www.moresteam.com/toolbox/design-of-experiments.cfm|morestream.com]]). Velmi stručný úvod v angličtině s dalšími odkazy.
   * Navrhování experimentů ([[http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/Statisticke_metody/sborniky/2008/03_-_Navrhovani_experimentu.pdf|E. Jarošová]])   * Navrhování experimentů ([[http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/Statisticke_metody/sborniky/2008/03_-_Navrhovani_experimentu.pdf|E. Jarošová]])
Řádek 23: Řádek 26:
   * Plánování průmyslových experimentů ({{:planovani_experimentu:nape.pdf|G. Dohnal}}). Rozpracovaná skripta ...   * Plánování průmyslových experimentů ({{:planovani_experimentu:nape.pdf|G. Dohnal}}). Rozpracovaná skripta ...
   *  DOE v programu [[http://www.statsoft.cz/produkty/3-prumyslove-nastroje/29-statistica-navrhovani-experimentu-cz/detail/|STATISTICA]]. Dává přehled funkcí, které s problematikou DOE přímo souvisí.   *  DOE v programu [[http://www.statsoft.cz/produkty/3-prumyslove-nastroje/29-statistica-navrhovani-experimentu-cz/detail/|STATISTICA]]. Dává přehled funkcí, které s problematikou DOE přímo souvisí.
 +  * NIST Engineering [[http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section4/pri4.htm|Statistics Handbook]]. Velmi užitečné stránky v angličtině (nejen) o DOE.
 +
  
 [[vyuka|<- zpět]] [[vyuka|<- zpět]]
/data/www/sms.nipax.cz/data/attic/ppe.1485955642.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 15:03 (upraveno mimo DokuWiki)