Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ppe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ppe [2020/03/10 13:42]
Gejza Dohnal
ppe [2020/06/01 10:49] (aktuální)
Gejza Dohnal
Řádek 1: Řádek 1:
 **Přednášky pro fakultu textilní, léto 2020:** **Přednášky pro fakultu textilní, léto 2020:**
  
-  - Úvod do tématu {{ ::ppe_00_uvod.pdf |pdf}} +  - {{ ::ppe_00_uvod.pdf |Úvod do tématu}} 
-  - Experient, základní pojmy {{ ::ppe_02_zakladni_pojmy.pdf |pdf}} +  - {{ ::ppe_01_semestralka.pdf |Semestální práce}} 
-  - Jednofaktorové experimenty, kategoriální odezva {{ ::ppe_03_0_vyhodnoceni_metody.pdf |pdf}} +  - {{ ::ppe_02_zakladni_pojmy.pdf |Experient, základní pojmy}} 
-  - Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro 2 úrovně {{ ::ppe_03_vyhodnoceni_metody.pdf |pdf}} +  - {{ ::ppe_03_0_vyhodnoceni_metody.pdf |Jednofaktorové experimenty, kategoriální odezva}} 
-  - Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro více úrovní +  - {{ ::ppe_03_1_1f2u_spojita_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro 2 úrovně}} 
 +  - {{ ::ppe_03_2_1fno_spojita_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro více úrovní}}  
 +  - {{ ::ppe_03_vyhodnoceni_kategorialni_odezva.pdf |Jednofaktorové experimenty, srovnávací pro kategoriální odezvu}} 
 +  - {{ ::ppe_04_nf2u.pdf |Vícefaktorové experimenty, úplné pro 2 úrovně faktorů}} 
 +  - {{ ::ppe_04_nfmu.pdf |Vícefaktorové experimenty, více než 2 úrovně faktorů}}  
 +  - {{ ::ppe_05_n-k.pdf |Dílčí vícefaktorové experimenty}} 
 +  - {{ ::ppe_06_screening.pdf |Screeningové experimenty, Plackett-Burman, Taguci}} 
 +  - {{ ::ppe_09_otazky.pdf |Otázky}}
  
 **Cvičení z předmětu PPE, FT TUL 2020:** **Cvičení z předmětu PPE, FT TUL 2020:**
/data/www/sms.nipax.cz/data/attic/ppe.1583844164.txt.gz · Poslední úprava: 2020/03/10 13:42 autor: Gejza Dohnal