Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komb_mati

Základní informace (4.10.2016)

Termín testu k zápočtu: čtvrtek 5.1.2017 v 10:10 hod (krátký test v závěru konzultace).
Náhradní možnost: na začátku zkouškového období, při prvních dvou termínech zkoušky. Upřesněno bude s vypsáním termínů zkoušek, tj. do 15.12.2016.

Úprava rozvrhu konzultací v předmětu Matematika I:
Konzultace ze dne 12.1.2017 je přesunuta na 15.12.2016 od 14:35 hod.
Ve čtvrtek 12.1.2017 od 8:30 hod lze vykonat zkoušku tzv. v předtermínu. Zájemci se přihlásí mailem nejpozději 11.1.2017 do 12 hod s uvedením úrovně zkoušky. K dalším termínům ve zkouškovém období se budete přihlašovat v systému KOS.

Texty k předmětu Matematika 1
Plán cvičení s doporučenými příklady k samostatnému počítání
(až na první tři cvičení je shodný s plánem konzultací) 

    Literatura

Stručné texty a úlohy pro samostatné počítání (2016, průběžně aktualizováno):
Základní pojmy (5.10.2016) Vektory (konzultace 1 a 2), Vektory s řešenými příklady
Matice (konzultace 2a3, 17.10.2016) 
Hodnost matice s řešenými příklady
Determinanty (konzultace 3a4) Soustavy lineárních algebraických rovnic (konzultace 4)

Soustavy rovnic s řešenými příklady
Vlastní čísla a vlastní vektory (konzultace 5) Vlastní čísla a vlastní vektory (příklady)
Posloupnosti (konzultace 6) Funkce, limita (konzultace 7)
Derivace (konzultace 8) Průběh funkce, Taylorův polynom (konzultace 9, 10)
Neurčitý integrál (konzultace 11)
Integrace racionálních funkcí(konzultace 12)
Integrace mocnin goniometrických funkcí (konzultace 12-přehled)
Určitý integrál, nevlastní integrál (konzultace 12 a 13)

Další texty k výuce:
Funkce (úvod) Grafy element. funkcí,
Diferenciální počet (doporučené příklady a průpravné úlohy)
Výpočet limity, Absolutní extrémy s řešeným příkladem

Taylorův polynom s řešenými příklady
Nevlastní integrál, ke zkoušce úrovně Alfa

<-zpět

/data/www/sms.nipax.cz/data/pages/komb_mati.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 15:03 (upraveno mimo DokuWiki)