Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pmvs

Pravděpodobnostní metody ve strojírenství

Pokročilejší seznámení se základními pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní prostor, náhodná veličina a náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných veličin, limitní věty. Princip statistické indukce, základní statistické metody pro analýzu jednorozměrných dat, testování statistických hypotéz, základy regresní a korelační analýzy. Příklady aplikací v technických úlohách. Seznámení se základními pravděpodobnostními modely, používanými v inženýrských aplikacích při modelování spolehlivosti, optimalizaci výrobních procesů a simulacích. část přednášky bude věnována markovským procesům, aplikacím v oblasti teorie hromadné obsluhy a matematickým modelům ve spolehlivosti.

Přednášky v letním semestru ak. roku 2019/2020:

I. Úvod a motivace

II. Pravděpodobnost

III. Náhodná veličina

IV. Náhodné události v čase

V. Normální rozdělení

VI. Náhodný vektor

VII. Funkce náhodné veličiny

VIII. Náhodné posloupnosti

IX. Náhodné procesy Úvod do Markovských procesů

X. Úvod do matematické statistiky

XI. Statistické charakteristiky a odhady

XII. Testování hypotéz

XIII. Testy dobré shody

XIV. Úvod do lineární regrese

XV. Závěrem

Literatura

 • Anděl J.: Matematická statistika. SNTL Alfa 1978.
 • Basawa I.V., Prakasa Rao B.L.S.: Statistical inference for stochastic processes. Academic Press, 1980.
 • Beneš V.: Matematická statistika a pravděpodobnost pro inženýry, skriptum FSI ČVUT Praha, 1990.
 • Dohnal G.: Základy stochastiky, FS ČVUT Praha, 2001 [skriptum]
 • Dohnal G.: Sbírka příkladů, FS ČVUT Praha, 2001 [skriptum]
 • Dohnal G.: Teorie hromadné obsluhy [skriptum]
 • Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, 2. vydání 2019.
 • Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1988, 2. vydání 2019
 • Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001.
 • Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů, ČVUT Praha 1968.
 • David M. Diez, Christopher D. Barr, Mine Cetinkaya-Rundel: OpenIntro Statistics, Third edition 2017 pdf
 • F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester: A Modern Introduction to Probability and Statistics, Springer, 2005 pdf
 • Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis: Introduction to Probability, MIT, 2000 pdf
 • R.S. Kenett, S. Zacks: Modern Industrial Statistics, with applications in R, Minitab and JMP, 2013 google *E-handbook of Statistical Methods, [[http://www.itl.nist.gov/div898/handbook|NIST

<- zpět

/data/www/sms.nipax.cz/data/pages/pmvs.txt · Poslední úprava: 2020/05/26 14:23 autor: Gejza Dohnal